1. Bride
  2. Địa điểm
  3. Trăng mật
  4. Địa điểm trăng mật tuyệt vời nhất theo từng tháng

Địa điểm trăng mật tuyệt vời nhất theo từng tháng

12/10/2016Khanh Nguyen

Có nhiều cách để lựa chọn địa điểm trăng mật tuỳ thuộc vào thời tiết, giá cả hoặc phong cảnh. Dưới đây là những địa điểm trăng mật trên khắp thế giới thích hợp theo từng tháng.

12 địa điểm cưới lãng mạn nhất thế giới

Tháng 1 và 2

Argentina, Australia, Bahamas, Bali, Belize, Brazil, Canada, Caribbean, Central & South Africa, Chile, Costa Rica, Ecuador, Maldives, Mexico, Morocco, New Zealand, the Florida Keys, USA.

Địa điểm tổ chức trang mật tháng 1 và tháng 2
Nếu bạn tổ chức tuần trang mật vào tháng 1, tháng 2 thì có lẽ Bắc Mỹ và Nam Mỹ là địa điểm không thể hấp dẫn hơn.

Tháng 3

Argentina, Australia, Bahamas, Belize, Brazil, Canada, Caribbean, Central & South Africa, Chile, Costa Rica, Ecuador, Egypt, French Polynesia, Hawaii, Maldives, Mexico, Morocco, the Florida Keys, USA.

Tháng 4

Argentina, Bahamas, Belize, Brazil, Canada, Caribbean, Central & South Africa, Chile, Costa Rica, Ecuador, Egypt, French Polynesia, Hawaii, Italy, Maldives, Mauritius, Mexico, Morocco, Spain, the Florida Keys, USA

Địa điểm tổ chức trăng mật tháng 4
Những địa điểm tổ chức trăng mật lý tưởng dành cho tháng 4 cũng không khác biệt tháng 1, tháng 2

Tháng 5

Belize, Bermuda, Brazil, Britain, Canada, Caribbean, Central & South Africa, Czech Republic, Fiji, France, French Polynesia, Greece, Hawaii, Ireland, Italy, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mexico, Morocco, Seychelles, Spain, Thailand, the Florida Keys, USA

Tháng 6

Bermuda, Brazil, Britain, Canada, Central & South Africa, Czech Republic, Fiji, France, French Polynesia, Greece, Hawaii, Ireland, Italy, Madagascar, Maldives, Mauritius, Seychelles, Spain, Thailand, USA (Alaska, Northeast)

Địa điểm tổ chức trăng mật tháng 7 và 8
Tháng 7, tháng 8 bạn đã chọn được địa điểm cho mình hay chưa ?

Tháng 7 và tháng 8

Bermuda, Brazil, Britain, Canada, Central & South Africa, Czech Republic, Fiji, France, French Polynesia, Ireland, Kenya, Madagascar, Malaysia, Seychelles, Thailand, USA (Alaska, Northeast).

Tháng 9

Australia, Bermuda, Brazil, Britain, Canada, Central & South Africa, Czech Republic, Fiji, France, French Polynesia, Greece, Ireland, Italy, Madagascar, Maldives, Mauritius, Seychelles, Spain, Thailand, USA

Tháng 10

Australia, Bali, Belize, Bermuda, Brazil, Canada, Central & South Africa, Egypt, Fiji, French Polynesia, Hawaii, Italy, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mexico, Morocco, Seychelles, Spain, USA

Tháng 11

Australia, Bahamas, Bali, Belize, Brazil, Canada (ski destinations), Central & South Africa, Egypt, French Polynesia, Hawaii, Mauritius, Mexico, Morocco, New Zealand, Seychelles, Spain, USA (ski destinations, Southeast, Southwest)

Tổ chức tuần trăng mật tháng 11
Với tháng 11 thì địa điểm lý tưởng vẫn là Bắc Mỹ

Tháng 12

Argentina, Australia, Bahamas, Bali, Belize, Brazil, Canada (ski destinations), Caribbean, Central & South Africa, Chile, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Morocco, New Zealand, the Florida Keys, USA (ski destinations)

0 Bình luận